تور یک روزه/ گلاب گیری کاشان و قنات

مبدا حرکت: اصفهان (پایانه کاوه و صفه)
طلوع سفر یاد

13 مسافر

در این تور حضور داشتند.

0 درصد

میانگین رضایت مسافران

43 مرتبه

تاکنون این تور را اجرا کردیم.

79 مسافر

در این سفرها همراه ما بودند.

سفرنامه

حضور در محل قرار یک ربع قبل از حرکت


به همراه داشتن دستکش (جهت چیدن گل)


خودداری از آوردن همراه


الزامی بودن استفاده از ماسک

بازخورد مسافران

0 بازخورد ثبت شده

ثبت بازخورد جدید

اگر از همسفران این تور هستید،
به این تور امتیاز دهید.

دیدگاه کاربران

0 دیدگاه ثبت شده
دیدگاه جدیدی برای این تور بنویسید
06 خرداد 06:00
06 خرداد 22:00