شهرگشت/ جشن گلریزان همراه با اجرای ورزش زورخانه ای

مبدا حرکت: اصفهان (خیابان چهارباغ بالا ، جنب ایستگاه مترو دکتر شریعتی)
طلوع سفر یاد

5 مسافر

در این تور حضور داشتند.

0 درصد

میانگین رضایت مسافران

43 مرتبه

تاکنون این تور را اجرا کردیم.

79 مسافر

در این سفرها همراه ما بودند.

سفرنامه

حضور در محل قرار یک ربع قبل از بازدید


خودداری از آوردن همراه


الزامی بودن استفاده از ماسک


ثبت نام ضمن در نظر گرفتن شرایط شهرگشت ها و پیاده روی آن


 یکسان نبودن محل شروع و پایان بازدید در اکثر برنامه ها(استفاده از حمل نقل عمومی به جای خودرو شخصی)


بازخورد مسافران

0 بازخورد ثبت شده

ثبت بازخورد جدید

اگر از همسفران این تور هستید،
به این تور امتیاز دهید.

دیدگاه کاربران

0 دیدگاه ثبت شده
دیدگاه جدیدی برای این تور بنویسید
28 فروردین 16:30
28 فروردین 18:00