شهرگشت/بازدید از مدرسه فرانسوی ها

مبدا حرکت: اصفهان (خ حکیم نظامی، ابتدای کوچه سنگ تراش ها)
طلوع سفر یاد

10 مسافر

در این تور حضور داشتند.

0 درصد

میانگین رضایت مسافران

43 مرتبه

تاکنون این تور را اجرا کردیم.

79 مسافر

در این سفرها همراه ما بودند.

سفرنامه

📌حضور در محل قرار یک ربع قبل از بازدید


📌خودداری از آوردن همراه


📌با توجه به قوانین بازدید از ساختمان های دانشگاه هنر اصفهان، حفظ حجاب و پوشش رسمی الزامی است.


📌الزامی بودن همراه داشتن کارت واکسن


📌ثبت نام ضمن در نظر گرفتن شرایط شهرگشت ها و پیاده روی آن


📌 یکسان نبودن محل شروع و پایان بازدید (استفاده از حمل نقل عمومی به جای خودرو شخصی)بازخورد مسافران

0 بازخورد ثبت شده

ثبت بازخورد جدید

اگر از همسفران این تور هستید،
به این تور امتیاز دهید.

دیدگاه کاربران

0 دیدگاه ثبت شده
دیدگاه جدیدی برای این تور بنویسید
03 تیر 10:00
03 تیر 12:00