گردشگری راه ابریشم استان زنجان

استان زنجان، قدمتی سه هزار ساله دارد. آنگونه که در منابع مختلف تاریخی ذکر شده، بنای آن را به اردشیر بابکان نسبت می­دهند. از نام­های قبلی این استان که، شهین(منسوب به شاه) و زنگان(اهل کتاب زند، معروف­ترین کتاب آیین زردشتی ساسانی)؛ چنین برآورد می­شود که زنجان از مناطق آباد و مورد توجه ایران در دوران باستان بوده که این دوره از دوران پررونق گذرگاه جاده ابریشم در ایران است.

خاطر نشان می­گردد، با توجه به اینکه استان­های زنجان و قزوین فعلی در تقسیمات اخیر کشوری (سال 1372) از یکدیگر تفکیک شده، در منابع تاریخی مربوطه، از منطقه قزوین به عنوان گذرگاه جاده ابریشم در ایران نام برده شده است. اما آنچه مسلم است و براساس تقسیمات کشوری فعلی ایران، گذرگاه جاده ابریشم پس از گذر از قزوین به دو مسیر شاخه شمال غربی و غرب ایران تقسیم می­گشته، که مسیر شمال غربی با گذر از استان زنجان فعلی به سمت آذربایجان رهسپار می­شده است.

جهت استراحت و رفع سایر نیازهای کاروانیان، کاروانسراهایی در زنجان احداث شده بود. بازمانده آثار این جاده افسانه­ای، اکنون به عنوان جاذبه گردشگری جاده ابریشم در استان زنجان محسوب می­شود. در ادامه با این جاذبه­ها آشنا می­شویم.

جاذبه های جاده ابریشم

  1. کاروانسرای سنگی

کاروانسرای سنگی (داش کاروانسرا)، در اواخر دوره صفویه ساخته شده است. در سال 1377 به فهرست آثار ملی ایران پیوست.

این کاروانسرای چهار ایوانی، در شهر زنجان، مرکز این استان واقع شده است.

  • کاروانسرای نیک­پی

کاروانسرای نیک­پی، در اواخر دوره صفویه ساخته شده است. در سال 1379 به فهرست آثار ملی ایران پیوست.

این کاروانسرای چهار ایوانی، در روستای نیک­پی در شهر زنجان، مرکز این استان واقع شده است.

  • کاروانسرای دخان

کاروانسرای دخان، در اواخر دوره قاجاریه ساخته شده است. در سال 1381 به فهرست آثار ملی ایران پیوست.

این کاروانسرای چهار ایوانی، در شهر زنجان، مرکز این استان واقع شده است.

Previous
Next