استان قم

استان قم مساحتی بالغ بر 11240 کیلومتر مربع داشته و پس از استان البرز کوچکترین استان کشور است که تنها یک شهرستان دارد. مرکز این

اطلاعات بیشتر

استان قزوین

قزوین با مساحتی درحدود 18820 کیلومتر مربع، به مرکزیت شهرستان قزوین، از استان‌های شمال غربی کشور است. همسایگان آن عبارتند از: از سمت شمال استان‌های

اطلاعات بیشتر

استان فارس

استان فارس با وسعتی حدود 122608 کیلومتر مربع، چهارمین استان بزرگ ایران است. همسایگان آن استان های: از جهت شمال اصفهان، از جهت جنوب هرمزگان،

اطلاعات بیشتر

استان سمنان

استان سمنان با مساحت 97491 کیلومتر مربعی خود حدود شش درصد از مساحت کل ایران را دارا و هفتمین استان وسیع کشور است. سمنان به

اطلاعات بیشتر

استان زنجان

استان زنجان در شمال غرب فلات ایران واقع شده و وسعت تقریبی آن 22164 کیلومتر مربع تخمین زده شده است. مرکز این استان، شهر زنجان

اطلاعات بیشتر

استان خوزستان

استان خوزستان  مساحتی بالغ بر 64057 کیلومتر مربع دارد و مرکز تولید نفت و گاز کشور است. مرکز این استان از دوران باستان شهر شوشتر

اطلاعات بیشتر

استان خراسان شمالی

خراسان شمالی با وسعت 28434 کیلومتر مربع، به مرکزیت شهرستان بجنورد، از استان‌های شمال شرقی ایران است. همسایگان آن عبارتند از: کشور ترکمنستان از شمال،

اطلاعات بیشتر

استان خراسان جنوبی

خراسان جنوبی، با مساحتی بالغ بر 151193 کیلومتر مربع سومین استان وسیع ایران محسوب می‌شود. شهرستان بیرجند به عنوان مرکز این استان پهناور انتخاب گردیده

اطلاعات بیشتر

استان تهران

استان تهران با وسعت تقریبی 13689 کیلومتر مربع، در نیمه شمالی ایران واقع است. همسایگان این استان از شمال مازندران، از شرق سمنان، از جنوب

اطلاعات بیشتر

استان بوشهر

بوشهر با مساحتی بالغ بر 22743 کیلومترمربع، از استان‌های جنوبی ایران به مرکزیت بندربوشهر است. همسایگان آن شامل: از شمال استان‌های خوزستان و کهگیلویه و

اطلاعات بیشتر