استان یزد

استان یزد با مساحتی بالغ بر 74493 کیلومتر مربع، حدود 5/4 درصد از کل مساحت ایران را در برگرفته است. مرکز این استان، شهر یزد

اطلاعات بیشتر

استان همدان

همدان با مساحتی بالغ بر 19368 کیلومتر مربع، به مرکزیت شهرستان همدان، از استان‌های غربی کشور محسوب می‌شود. همسایگان آن عبارتند از: از سمت شمال

اطلاعات بیشتر

استان مرکزی

مرکزی با مساحتی درحدود 29530 کیلومتر مربع، از استان‌های واقع در مرکز ایران و به مرکزیت شهرستان اراک است. همسایگان آن عبارتند از: از جهت

اطلاعات بیشتر

استان مازندران

مازندران با مساحتی بالغ بر 23756 کیلومتر مربع از استان‌های نوار ساحلی شمالی ایران به مرکزیت شهر ساری است. استان مازندران در ساحل جنوبی بزرگترین

اطلاعات بیشتر

استان لرستان

لرستان با مساحتی بالغ بر 29308 کیلومتر مربع از استان‌های غربی کشور به مرکزیت خرم آباد است. همسایگان آن عبارتند از: از شمال استان‌های همدان

اطلاعات بیشتر

استان گیلان

گیلان با مساحتی بالغ بر 14044کیلومتر مربع، از استان‌های شمالی کشور به مرکزیت شهرستان رشت است. همسایگان آن عبارتند از: از سمت شمال دریای کاسپین

اطلاعات بیشتر

استان گلستان

گلستان با مساحتی بالغ بر 20367 کیلومتر مربع از استان‌های شمالی ایران به مرکزیت شهر گرگان است. این استان بخشی از استان مازندران بوده که

اطلاعات بیشتر

استان کرمانشاه

استان کرمانشاه با مساحتی بالغ بر 25009کیلومتر مربع، در غرب ایران واقع شده و هفدهمین استان ایران از نظر وسعت محسوب می‌شود. همسایگان کرمانشاه عبارتند

اطلاعات بیشتر

استان کرمان

استان کرمان با وسعت تقریبی 183285 کیلومتر مربع، با عنوان پهناورترین استان ایران شناخته می‌شود. همسایگان آن شامل: از سمت شمال استان یزد، از سمت

اطلاعات بیشتر

استان کردستان

استان کردستان با مساحتی بالغ بر 29137 کیلومتر مربع (1/7 درصد مساحت کل کشور) در غرب ایران قرار دارد. این استان کوهستانی از شمال با

اطلاعات بیشتر