استان هرمزگان

استان هرمزگان با مساحت 70697 کیلومتر مربعی خود قطب گردشگری و اقتصاد ایران است. این استان که جز 5 استان پردرآمد ایران است، نقش مهمی

اطلاعات بیشتر