پارس ویستا

سال 1399 با مجوز میراث فرهنگی پارس ویستا را ثبت کردیم، شدیم واحد فناور شهرک علمی تحقیقاتی و مرکز رشد دانشگاه هنر اصفهان؛ پارس ویستا به معنای برگرفته از علم و فرهنگ ایرانیه؛ در شبکه های اجتماعی با مخفف پارس ویستا با عنوان pvtour فعال هستیم.

تلاش می کنیم گردشگری خلاق و موضوع محور را گسترش بدیم؛ روی کمیت اصراری نداریم؛ روی کیفیت و ارتقای فرهنگ سفر متمرکزیم؛ دنبال پتانسیل های ناشناخته یا کمتر شناخته شده ایم؛ تبدیل این پتانسیل‌ها به جاذبه تخصص ماست؛ اینطوری به حفاظت و گاهی احیا شون کمک میکنیم؛ به جاذبه های شناخته شده هم نگاه متفاوت داریم؛ توسعه پایدار گردشگری و احترام به میراث طبیعی و فرهنگی رسالت اصلی ماست، در این مدت 96 تور موضوع محور درون و برون شهری طراحی و اجرا کردیم.

خلاصه که ما عاشق ایران و ایرانیم و دلمون به همراهی شما گرمه…

تورهای جاری

اخبار گردشگری

معرفی استان های ایران

get

جهت آشنایی بیشتر با هر استان روی آن کلیک کنید

گواهی نامه ها

حامیان ما